Reservist, (af ty. Reservist, fr. réserviste), soldat i reserven.