Reservevaluta, valuta, som internationalt indgår i centralbankernes officielle valutareserver. Siden 2. Verdenskrig har dollaren været den dominerende reservevaluta, selvom dens andel har været vigende; euroens rolle forventes at nærme sig dollarens. Der er både fordele og ulemper ved en rolle som reservevaluta: Udstederen får nemmere ved at finansiere underskud over for omverdenen, men landet bliver samtidig pengepolitisk og finansielt mere afhængigt af udviklingen i andre lande eller områder.