Reservelæge, læge, der som led i postgraduat lægeuddannelse er ansat på et sygehus, i almen lægepraksis eller på et institut med patientrelaterede opgaver. Efter turnusansættelse fortsætter uddannelsen med en etårig introduktionsstilling i det speciale, lægen skal uddannes i. Derefter følger en undervisningsstilling af 1-2 års varighed; speciallægeuddannelsen afsluttes med en 11/2-3-årig ansættelse som 1. reservelæge. Inden for forsvaret ansættes både værnepligtige og frivillige reservelæger (se militærlægevæsen og militære grader).