Reserve er virksomheders akkumulerede kapital til imødegåelse af tab, se reservefonde.