Reservatio mentalis, (lat.), stiltiende forbehold (ved aflæggelse af et løfte, som man ikke agter at holde e.l.).