Reservage, (af fr. réservage, re- + servage, af servir tjene, af lat. servire trælle, føje sig efter, af servus trælbunden), stof, der påtrykkes tøj for at hindre farve i at fæstne sig de steder, hvor stoffet er; sammenlign med enlevagetryk.