Res sacræ er et latinsk udtryk for de hellige ting eller gudsdyrkelsen.