Res sacræ, (lat.), de hellige ting; gudsdyrkelsen.