Res judicata, (lat. 'pådømt sag'), sag, der er afgjort ved en retsafgørelse, som er bindende for parterne, se retskraft.