Requiescant in pace, (lat.), gid de må hvile i fred.