Request, (eng., af oldfr. requeste (fr. requête), af lat. requærere for requirere), anmodning.