Reputabel er et latinsk ord for hæderlig eller agtværdig.