Repudiere, (af lat. repudiare afvise, forsmå), forkaste; forskyde.