Reproduktiv, (lat. re- + produktiv), gengivende; genfremstillende; genfremkaldende.