Reproducerbarhed, graden af overensstemmelse mellem resultater af målinger af den samme målestørrelse udført under forskellige målebetingelser, fx med forskellige måleprincipper, målemetoder, operatører, måleinstrumenter eller under forskellige omgivelsesbetingelser. Ved angivelse af et måleresultats reproducerbarhed bør de forskellige målebetingelser angives. Se også reliabilitet, repeterbarhed og validitet.