Repristinationsteologi, (1. led af re- og afledn. af lat. pristinus 'oprindelig, ældre'), konservativ retning i 1800-t.s tyske teologi, der i kritik af rationalisme og liberalteologi greb tilbage til 1600-t.s lutherske ortodoksi. Repristinationsteologiens betydeligste repræsentant var professor E.W. Hengstenberg (1802-69).