Reprint, (eng., af re- + print), fotomekanisk genoptryk af et trykt værk.