Reprimande, (af fr. réprimande, af réprimer hæmme, undertrykke, af lat. reprimere), irettesættelse.