Repræsentativt demokrati, styreform, hvor den politiske magt overvejende ligger hos en forsamling af folkevalgte repræsentanter, se parlament.