Repræsentationsprincip, princip i Arveloven, hvorefter en arvings børn indtræder i retten til arvingens arvelod, hvis arvingen dør før arvelader; fx indtræder børnebørn i en afdød fars ret og arver deres bedsteforældre på fædrene side. Hvis arvelader fx havde en søn og en datter, som begge er døde før arvelader, og sønnen havde et barn, og datteren tre børn, arver sønnens eneste barn herefter halvdelen, og datterens tre børn arver den anden halvdel med 1/6 til hver. Repræsentationsprincippet forudsætter, at den, der indtræder, har arveret. Arveladers fætre og kusiner, der ikke er arvinger efter Arveloven, er derfor ikke omfattet af repræsentationsprincippet.