repræsentation

Artikelstart

Repræsentation, i diplomatisk sprogbrug fællesbetegnelse for ambassader, konsulære repræsentationer og staters faste repræsentationer ved internationale organisationers hovedsæder.

Varetagelsen af diplomatiske forbindelser skete indtil slutningen af 1300-t. ved diplomatiske delegationer, som blev udsendt, når forholdene gjorde det nødvendigt. Fra det tidspunkt begyndte de italienske bystater på basis af gensidighed at oprette permanente diplomatiske repræsentationer (ambassader, gesandtskaber), og herfra spredtes de efterhånden ud over Europa. I Danmarks udenrigstjeneste blev denne organisationsform almindeligt etableret i tidsrummet ca. 1680-1720. Det nugældende folkeretlige grundlag for diplomatiske repræsentationers retsstilling er Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser (se Wienerkonventioner).

Konsulater varetager behandlingen af konsulære sager; se konsul. Deres retsstilling, som på visse punkter afviger fra ambassadernes, er reguleret ved Wienerkonventionen af 1964 om konsulære forbindelser.

Til varetagelse af deres interesser i en række internationale statslige organisationer kan medlemslandene etablere en fast repræsentation (mission, delegation) ved organisationens hovedsæde. Et tidligt eksempel fra Danmarkshistorien er, at kongen i sin egenskab af hertug af Holsten stedse havde en gesandt ved Rigsdagen i Regensburg (1663-1806), der kunne betragtes som en international organisation.

Efter international sædvane ledes faste repræsentationer af en person med titel og rang som ambassadør. De faste repræsentationers retsstilling er forskellig fra organisation til organisation, men svarer i store træk til ambassadernes. Ved en FN-konvention af 1975 har man tilstræbt at indføre ensartede regler for "staternes repræsentationer i deres relationer med internationale organisationer af universel karakter". Den er ikke tiltrådt af Danmark, og der er stadig (2000) ikke udsigt til, at konventionen opnår tilstrækkelig tilslutning til, at den vil kunne træde i kraft.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig