Reportere, (fr. reporter, af lat. reportare bringe tilbage, re- + portare bære), berette; indberette; give reportage.