Reporter, (eng. reporter, af report (v.) rapportere, (fx i avis) referere, af fr. reporter), nyhedsjournalist; person, der skriver i bladene om indtrufne begivenheder.