Replik, 1) svar eller kort indlæg i en samtale, diskussion e.l.; bruges desuden om en ytring, som indgår i dialogen til et teaterstykke eller en film. En lang replik benævnes ofte monolog. 2) betegnelse for del af sagsøgers skriftveksling under en civil retssag.