Replacering, geologisk proces, hvorved en bjergarts mineraler erstattes af andre mineraler pga. reaktion mellem de oprindelige mineraler og gennemsivende varm "væske". Replacering er en vigtig malmdannende proces. Bly-zink-malme af Mississippi Valley-typen er fx dannet ved replacering af sedimentære kalkbjergarter. Sker processen under metamorfe forhold, tales om metasomatose. Et andet eksempel på replacering er dannelsen af fossiler, idet det oprindelige organiske materiale erstattes af calcit og andre mineraler.