Reperkussion, (af lat. repercutere kaste tilbage, re- + percutere slå, støde, ramme), tilbagekastning; tilbageslag.