Repens, (lat., af repere krybe), inden for botanik og medicin krybende.