Repartition, (af fr. répartition 'fordeling', af re- og afledn. af lat. partire 'dele'), fordeling, anvendes især om den del af boopgørelsen i et dødsbo, som angiver, hvorledes værdierne i boet skal fordeles mellem arvinger og legatarer; se også boopgørelse.