Renvoi, (fr. 'tilbagesendelse, udsættelse', af re- og afledn. af envoyer 'sende'), tilbagevisning, i international privatret et begreb, der betyder, at en retssag skal afgøres efter lex fori, dvs. reglerne i det land, hvor sagen skal afgøres, selvom lovvalgsreglerne fører til et andet resultat. Lovvalgsregler er bestemmelser om, hvilket lands love der skal anvendes på en konflikt, når sagen eller parterne har tilknytning til flere lande, idet reglerne udpeger den tilknytning til et land, som er afgørende for lovvalget, fx en persons domicil. I familieretlige forhold lægger de danske lovvalgsregler vægt på personens domicil, mens lovvalgsregler i mange andre europæiske lande lægger vægt på personens nationalitet. I en sag om en dansk statsborger, der er bosat i Tyskland, kan lovvalgsregler føre til, at danske domstole skal anvende tysk ret (domicilloven), mens tyske domstole skal anvende dansk ret (den nationale lov). Da formålet med de international privatretlige regler er at opnå ensartet bedømmelse af en sag i forskellige lande, har nogle lande indført en regel om renvoi, hvorefter domstolen skal acceptere den tilbagevisning af lovvalget, som den fremmede lov foretager, fx tysk rets tilbagevisning til dansk ret. I dansk ret har renvoi kun været anvendt i tilfælde, hvor det følger af en international konvention.