Renuntiere, (af lat. renuntiare meddele, frasige sig), give afkald.