Renunciativ arvepagt, (1. ord af lat. renuntiare 'tilbagekalde, give afkald på'), afkald på forventet arv mod eller uden vederlag, der efter Arveloven § 31 kun er bindende, hvis arvingen har meddelt det til arvelader, dvs. den person, som efterlader sig arven, se arveret.