Rentvandsorganismer, organismer, der kun kan leve i rent vand, fx rene søer og vandløb. Ud fra deres forekomst eller fravær indgår de i biologisk forureningsbedømmelse af vandområder. Det er mest smådyr og alger, der kræver et højt indhold af ilt i vandet (ofte kombineret med en ren sten- eller grusbund). Mange vårfluer, døgnfluer, slørvinger og klobiller samt grønalger af slægten Draparnaldia og rødalger som paddeleg (Batrachospermum) og Hildenbrandia er typiske rentvandsorganismer.