Rentrant, (af fr. angle rentrant indadgående vinkel, af rentrer egl. gå ind igen, af re- + entrer gå ind), indgående vinkel i et fæstningsværk; det modsatte af saillant.