rentemarginal

Artikelstart

Rentemarginal, forskellen mellem den gennemsnitlige udlånsrente og den gennemsnitlige indlånsrente i et pengeinstitut. Rentemarginalen er ofte blevet benyttet som en grov indikator for indtjeningsniveauet i banker og sparekasser. Informationsværdien af gennemsnitstal for hhv. udlånsrentesatser og indlånsrentesatser beror på, hvor store variationer der er i de enkelte satser, som indgår. Indlån på anfordring forrentes lavere end indlån på opsigelse, som igen normalt forrentes lavere end særlige indlånsformer. Den gennemsnitlige indlånsrente afhænger derfor af, hvordan de samlede indlån fordeler sig på de tre indlånstyper.

På udlånssiden er der på tilsvarende måde forskel på de rentesatser, der kræves i forbindelse med udlån til erhvervsformål, til boligformål og til løbende forbrugsformål. Ændringer i rentemarginalen over tiden kan være et resultat af forskydninger i fordelingen på kontotyper både på pengeinstituttets passivside og på dets aktivside, og sådanne ændringer kan derfor kun med forbehold anses for indikatorer for ændringer i indtjeningen.

I 1975-79 betød Rentemarginalloven, at et pengeinstituts rentemarginal i det løbende år ikke måtte overstige gennemsnittet for de tre forudgående år. Da det var muligt for et pengeinstitut at overvælte en højere rente, der blev budt for aftaleindskud, på udlånsrenten, fordi dette kunne finde sted inden for loftet over rentemarginalen, fik loven den utilsigtede virkning, at der generelt opstod højere rentesatser både på udlåns- og indlånssiden. Interessen for rentemarginalen har siden været aftagende, hvilket fx kommer til udtryk i, at Finanstilsynet i sine årsberetninger benytter andre nøgletal for pengeinstitutternes indtjening. Det skal bl.a. ses i lyset af, at pengeinstitutternes indtjeningsmønster i en længere årrække i nogen grad har flyttet sig væk fra indtjening direkte fra udlåns- og indlånsvirksomhed i retning af indtjening fra fondsforretninger, formueforvaltning, betalingsformidling, valutaforretninger, rente af obligationer, aktieudbytte, gebyrer og provisionsindtægter mv.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig