renografi

Renografi. Efter indsprøjtning af en radioaktiv isotop, der optages og udskilles gennem nyrerne, følges optagelsen og udskillelsen med en detektor (gammakamera). Den målte radioaktivitet over hver nyre optegnes som en kurve i form af et renogram. Venstre renogram er normalt; den bratte stigning af kurven til et maksimum og det hurtige fald viser god optagelse af den radioaktive isotop og hurtig udskillelse gennem urinvejene. Det højre renogram viser nedsat optagelse, og afløbet fra nyren er hæmmet. Højre nyres andel af den samlede nyrefunktion kan ud fra renografien beregnes til 20%. Patienten er en 60-årig mand med udvidet nyrebækken (hydronefrose) pga. forsnævring af højre urinleder.

.

Artikelstart

Renografi, klinisk-fysiologisk metode til undersøgelse af nyrernes funktion og afløbsforhold. Renografi blev første gang beskrevet i 1956. Undersøgelsen består i, at der i en blodåre (vene) indsprøjtes en radioaktiv isotop, der er bundet til en kemisk forbindelse, som optages i og udskilles gennem nyrerne. Radioaktiviteten i hver nyre følges med en detektor, oftest et gammakamera. Oprindelig anvendtes jod-131-hippuran, men nu anvendes oftere technetiumforbindelser.

Faktaboks

Etymologi
Ordet renografi kommer af latin renes 'nyrer' og -grafi.

Hvis en nyre fx har nedsat funktion, ses nedsat optagelse af den indgivne isotop, og hvis der er hæmmet afløb af urin fra en nyre, eller hvis nyrebækkenet er forstørret, vil dette vise sig ved en langsommere udskillelse. Oftest suppleres med scintigrafi af nyren, så også dens form og lejring kan vurderes.

Renografi anvendes i forbindelse med påvisning af sygdomme i nyrer og urinveje, fx betændelsestilstande, stendannelse, svulster og udvidelse af nyrebækkenet (hydronefrose) eller urinleder, fx som følge af, at urinens afløb fra nyren er hæmmet. Renografi indgår også i udredningen af blodtryksforhøjelse, som kan skyldes nyrearterieforsnævring eller lidelser i nyrevævet.

Når resultatet af en renografi sammenholdes med bestemmelse af nyreclearance (se nyrefunktionsundersøgelser), kan den enkelte nyres funktion præcist fastslås. Dette har bl.a. betydning forud for et kirurgisk indgreb på nyren. Endelig er renografi den sikreste metode til at følge en transplanteret nyres blodforsyning og funktion.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig