Renegere, (af lat. renegare sige nej igen, fornægte, re- + negare sige nej, nægte), fornægte; svigte.