En renegat er en person som svigter sin tro eller en overløber.