Rencontre, (fr., af re- + encontre, af lat. in- + contra imod), inden for militær sammenstød; mindre kamp.