Renæssance, genfødsel, genoplivelse, specielt af antikkens menneskeopfattelse og kunstneriske formsprog, fx karolingisk renæssance i 800-tallet (se karolingisk kunst), den såkaldte protorenæssance inden for romansk kunst i 1000-1200-tallet og renæssancen i 1400-1500-tallet.