Remonetisere, (eng. remonetize, af lat. re- + moneta Mønten (stedet, hvor der slås mønt)), genindføre som møntmetal.