Remittent, (afledn. af lat. remittere 'sende tilbage', af re- og mittere 'sende'), den, som en veksel udstedes til.