Remigrere, (af lat. remigrare vandre tilbage, vende hjem, re- + migrare bryde op fra et sted, rejse), vende tilbage efter at være udvandret.