Remanent, (fr. rémanent, af lat.), tilbageblivende.