Rem, (fork.f. eng. roentgen equivalent (in) man), ældre enhed, der blev benyttet ved angivelse af ioniserende strålings virkninger på mennesker. 1 rem svarer til den biologiske virkning af en dosis på 1 rad 200-keV-røntgenstråling. Rem blev i 1980 erstattet af enheden sievert (Sv), hvor 100 rem = 1 Sv. Se også rad og røntgen.