Relikt, (af lat. relictum 'noget efterladt', af re- og afledn. af linquere 'forlade, efterlade'), i kulturforskningen dele af en ældre kulturs fortsatte eksistens i en senere kultur, oftest især om materielle genstande. Udbredelsen af konservative træk i såkaldte reliktområder blev inden for den historisk-kartografiske skole (se diffusionisme) forklaret som rest- eller randområder af et tidligere større og sammenhængende kulturområde. Se også kulturkreds.