Religioso, (it.), inden for musik fromt; højtideligt.