religionssociologi

Religionssociologi, videnskabeligt fag, som studerer religioner ud fra en samfundsvidenskabelig synsvinkel. I Danmark hviler faget på både religionshistorie og sociologi og spænder i forskningen fra fx statistiske behandlinger af interviewmateriale om danskernes tro og religiøse adfærd til analyser af nordamerikanske indianeres masker og disses sammenhæng med religion og kultur.

Eksempler på religionssociologiske temaer er religionernes organisering, religiøst lederskab, religion og økonomi, religion og social stratifikation, sekularisering, religion og jura, religiøs omvendelse, religiøse minoriteter og sekter samt religion og kulturmøde. I 1900-t.s sidste årtier har områder som nye religiøse bevægelser, religion og globalisering samt religiøs pluralisme og identitet tiltrukket sig stigende opmærksomhed. Disse temaer kan studeres både historisk og nutidigt og både på kristent og ikke-kristent materiale.

Klassiske religionssociologiske teorier finder man hos Émile Durkheim og Max Weber. Durkheim understregede religionernes understøttende betydning for samfundene. Weber studerede religionens betydning for kapitalismens udvikling. Han arbejdede med en fortolkende og forstående religionssociologi og interesserede sig for, hvordan mennesker til forskellige tider og på forskellige steder har fundet en intellektuelt acceptabel mening i tilværelsen. Blandt senere forskere kan nævnes Peter Berger, Clifford Geertz og Thomas Luckmann, som siden 1960'erne har fortolket religioner som meningssystemer og mennesker som meningsskabere.

Religionssociologi kan studeres både på Københavns og på Aarhus Universitet. I København blev faget oprettet i 1970 med dr.phil. Arild Hvidtfeldt som professor 1970-85.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig