Reliabel, (af eng. reliable, af rely stole på, fæste lid til, af oldfr. relier, af lat. religare binde fast, re- + ligare binde, + eng. -able, af lat. -abilis -abel), pålidelig; driftssikker.