Relax, (af eng. relax, af lat.), afslapning; hvile.