relative reklamationsfrist

Artikelstart

Relative reklamationsfrist er en reklamation inden for 2 måneder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren faktisk opdagede den pågældende mangel, altid vil være rettidig (kaldet; den relative reklamationsfrist), se Købelovens §§ 81 og 85. Dvs. vil køberen påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget mangelen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig mangelen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede mangelen, er altid rettidig.

Forbrugeren vil efter Købeloven fortsat kunne påberåbe sig en mangel, hvis forbrugeren giver sælgeren, producenten eller en anden erhvervsdrivende, der i forbindelse med købet har påtaget sig at afhjælpe eventuelle mangler meddelelse herom inden rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglen. En reklamation efter udløbet af 2-månedersfristen vil således efter omstændighederne fortsat kunne anses for foretaget inden rimelig tid og dermed som rettidig, såsom individuelle forhold hos forbrugeren, eksempelvis ved sygdom, bortrejse eller lignende forhold, kunne begrunde en forlængelse af den relative reklamationsfrist.

For en nærmere fastsættelse af den retlige standard »inden rimelig tid« må der efter gældende ret og teori tages hensyn til sælgers interesse i hurtig reklamation, salgsgenstandens art, markedsforholdene, købers grund til at vente mv.

Ved forbrugerens passiviteteller fortsatte brug af salgsgenstanden, efter at manglen er opdaget, vil dog kunne medføre, at forbrugeren anses for at have givet afkald på at gøre hæve- og omleveringsbeføjelsen gældende.

Ved reklamation over en oprindelig mangel flere år efter købet mister forbrugeren naturligvis sin mangelsindsigelse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig