Relativ deprivering, (1. ord af lat. relativus, af relatio, se relation), sociologisk betegnelse for følelse af afsavn og forholdsmæssig fattiggørelse hos det enkelte individ eller grupper af individer, når de sammenligner deres livssituation med andres eller eventuelt deres egen på et tidligere tidspunkt. Begrebet, som bl.a. blev udviklet af Robert K. Merton, anvendes i forklaringer af de tilfælde, hvor der objektivt set ikke er tale om afsavn. På det samfundsmæssige plan har begrebet været anvendt til forklaring af historiske eksempler på politisk oprør, specielt den situation, hvor oprøret udspringer fra en social klasse, hvis livssituation er under forbedring. Det forklares ved en mere intens følelse af afsavn, fordi forventningerne til livssituationen stiger endnu hurtigere end de faktiske forbedringer. Se også fattigdom.